Boom Graphic Studió vác
ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK

amihez alapvetően tartsuk magunkat! szerintünk.

Teljes körű nyomdai szolgáltatás akár 24 órán belül!

Hívj minket még ma! +36 30 55 66 44 6

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

melyek kiterjednek a Press-Hair kft., (tová́bbiakban Boom Graphic Studio) á́ltal nyú́jtott szolgá́ltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának és teljesítésének meghatározását, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit. Boom Graphic Studio a Megrendelő számára a szerződésben vagy az árajánlatban meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. Megrendelő a Boom Graphic Studio-val kötött szerződés vagy a írásos megrendelésével elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az ÁSZF-ben foglaltaktól Megrendelő és Boom Graphic Studio közös megállapodással írásban eltérhetnek. Amennyiben Megrendelő és Boom Graphic Studio jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha a Boom Graphic Studio és Megrendelő között létrejött egyedi szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Az ÁSZF megtalálható minden árajánlat mellékletekén és www.boomgraphic.hu weboldalon. Megrendelő, az írásos megrendelésükkel egyidejűleg elismerik, hogy jelen rendelkezéseket megismerték, megértették, azokat elfogadták és kötelezettséget vállalnak azok betartására.

A Boom Graphic Studio fentartja a jogot az ÁSZF módosítására, a módosítás a meglévő szerződésekre nem vonatkozik.

Az árajánlat adás kizárólag írásban történik. A megrendelést és az adott munkával kapcsolatos módosítást, változtatást kizárólag írásban fogadja el a Boom Graphic Studio. 

Jelen ÁSZF hatályos 2018. január 01. napjától visszavonásig illetve módosításig.

Árajánlat kérés, árajánlat adás

Az árajánlat kérése illetve az árajánlat adása előkészíti, egyezteti, véglegesíti a paramétereket, a megbízás költségvonzatait, összegyűjti a megvalósításhoz szükséges anyagokat.

Megrendelő által az ajánlatkéréshez adott levélnek tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges, valamint az igényelt megvalósítási határidőt, továbbá Megrendelő megadja a cégnevet, számlázási címet, adószámot, kapcsolattartót, annak elérhetőségét. 

Helyszíni felmérés estén a Boom Graphic Studio kiszállási díjat számlázhat ki melyet érdemi munka létrejöttének hiányában egyszeri,15.000 ft+áfa   összegben állapít meg minden esetben. 

Hiányos, elégtelen árajánlat bekérés esetén Boom Graphic Studio igyekszik rövid időn belül pontosan meghatározni Megrendelővel együttműködve a megrendelői igényeket, valamint meghatározza, összefoglalja a Boom Graphic Studio rendelkezésére bocsátandó, a munkavégzéshez szükséges anyagok listáját, minőségét.

Boom Graphic Studio kiemelt figyelmet fordít az ajánlatkérő Megrendelő által biztosított grafikai elemek formátumára, méretére, szövegek állapotára. Az információk hiányossága miatti késedelemért, vagy lehetetlenülésért Boom Graphic Studio-t nem terheli felelősség, ilyen esetben Boom Graphic Studio jogosult indokolt költségei megtérítésére.

A pontos igények (tartalmi, formai, határidő) meghatározása alapján készített ajánlat Megrendelő általi írásos (e-mail) elfogadását tekinti a Szolgáltató megrendelésnek. Megrendelőtől beérkezett anyagok, illetve Boom Graphic Studio archívumából hivatkozott anyagok felhasználhatóságáról Boom Graphic Studio minden esetben meggyőződik, minőségi kifogás esetén beszerzi vagy létrehozza a megfelelő állományokat. Amennyiben ennek költségvonzata van, a munka megkezdése előtt haladéktalanul jelzi Megrendelőnek.

Megrendelő által küldött grafikai anyagokból való nyomtatás

Amennyiben a megrendelő saját maga által készített grafikai anyagot vagy saját forrásból nyomtatásra hozott grafikai anyagból rendel, azért a Boom Graphic Studio semmilyen felelősséget nem vállal. Ideértve a színhelyesség vagy felbontásbeli problémákat. Ebből megrendelésre próbanyomatot állítunk elő amelynek díja az árajánlatban pontosan szerepel. Bármilyen jellegű digitális szerkesztés válik szükségessé a hozott anyag kapcsán a Boom Graphic Studio írásban tájékoztatja a Megrendelőt és szükség esetén ajánlatot küld részére.

Szerzői jog

Minden munka esetében a végtermékek képezik a megrendelő tulajdonát (Kinyomtatott molinó, címke, gépjárműre felragasztott matrica… ).  A Boom Graphic Studio által készített kreatív,- mint szellemi termék – minden esetben a Boom Graphic Studio tulajdona marad. Ha a Megrendelő, a Boom Graphic Studio által előállított eredeti forrásanyag tulajdonjogát is meg kívánja szerezni, ennek díja kiszámlázásra kerül, ami a mindenkori megrendeléshez kapcsolódó, grafikai munkadíjának 7 szerese.

A Boom Graphic Studio a megrendelt kreatívokat saját célra felhasználhatja (pl.: facebook post, weboldara kihelyezés…) 

A Boom Graphic Studio jogosult az általa legyártott termékekre a megrendelő külön engedélye nélkül saját nevét, logóját, webcímét elhelyezni. Amennyiben a Megrendelő ez nem engedélyezi azt írásban jelzi a Boom Graphic Studio felé.

Határidők

A árajánlat írásos megrendelése esetén a Megrendelő és a Boom Graphic Studio egyezteti a határidőket. Esetleges nyomdai előkészítés vagy kreatív első leadásának időpontját. A végtermék legyártásának időpontját -amennyiben kreatív is készül a munkához- befolyásolja a korrektúrák száma. A Boom Graphic Studio a munka mértékétől függően előleget kérhet melynek összege a munkához kapcsolódó nyersanyagok illetve munkadíjaktól függ.

Korrektúra

A Boom Graphic Studio a megrendelt munkákról -amelyet grafikailag tervezni kell- minden esetben korrektúrát küld a Megrendelőnek. A Megrendelő vállalja, hogy 24 órán belül válaszol a kapott korrektúrára. A Boom Graphic Studio a levélváltások számát 4 levélváltásban maximalizálja, azaz 4 A Boom Graphic Studio, 4 a Megrendelő részéről. Amennyiben a Megrendelő 4 levélváltásból nem tudja lezárni a megrendelt kreatívját megjelenik 48 órán belül a Boom Graphic Studio telephelyén és személyes konzultáció keretében ezt megteszi. Amennyiben korrektúrafordulók és a személyes megjelenés a megrendelő által kitolódnak nem tartja a 24, 48 órákat, úgy a Boom Graphic Studio állásídőt számlázhat ki, melynek összege 15.000,-Ft/nap.

Elállás jog

A Megrendelő az írásos megrendelés után részben vagy egyáltalán nem állhat el a megrendeléstől. Amennyiben a Megrendelő el akar állni a megrendeléstől azt írásban jelzi a Boom Graphic Studio felé. A Boom Graphic Studio dönti el, milyen arányban köteles megfizetni a Megrendelő a megrendelt,folyamatban lévő munkát. Bizonyos esetben a Megrendelő a Boom Graphic Studio által kiküldött árajánlatban szereplő összeg 100%-át köteles megfizetni.

Számlázás, fizetési feltételek.

A Boom Graphic Studio alapesetben az árú vagy a megrendelt szolgáltatás átadásakor állítja ki a készpénzes számlát, melyet a Megrendelő a számla átvételekor megfizet. Bizonyos esetekben a Boom Graphic Studio átutalásos számlát állít ki, melyet a Megrendelő az áru vagy szoláltatás átvételtől számított 8 napon belül kiegyenlít. Eltérő esetekben az átutalás időtartama változhat, ezt írásban egyezteti a Boom Graphic Studio és a Megrendelő.

 Garancia

Gépjárműre telepített matrica esetén a Boom Graphic Studio az átadás után 4 héttel visszarendeli a telephelyére az autót ellenőrzésre, ilyenkor az esetleges problémák még javíthatóak. A Boom Graphic Studio szakembere átvizsgálja az autót és ha telepítésből adódó hibát észlel, azt korrigálja. Külső behatások, karcolódások, tépések nem tartoznak a garancia körébe. Amennyiben a Megrendelő nem jelenik meg a megbeszélt időponton a gépjárművel, abban az esetben a garanciát a későbbiekben nem érvényesítheti.

Molinók és egyéb kültéri nyomatokra 1 év garancia van ami érinti a fakulást, normál időjárási körülmények között. Szakadásból, rongálásból adódó károk nem tartoznak a garancia körébe.

A Boom Graphic Studio nem vállal semmilyen garanciát a Megrendelő vagy a Megrendelő által harmadik személy által telepített matricákra.

Minden garanciális problémáról jegyzőkönyv készül.

Egyéb rendelkezések

Felek az esetleges vitákat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, felek a jogvita eldöntésére kikötik a Váci Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Készen van a kreatív, csak ki kell nyomni?