ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
(a továbbiakban ÁSZF)

melyek kiterjednek a Press-Hair kft., (tová́bbiakban Boom Graphic Studio) által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának és teljesítésének meghatározását, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit. A Boom Graphic Studio a Megrendelő számára a szerződésben vagy az árajánlatban meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. A Megrendelő a Boom Graphic Studio-val kötött szerződés vagy az írásos megrendelésével elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az ÁSZF-ben foglaltaktól a Megrendelő és a Boom Graphic Studio közös megállapodással írásban eltérhetnek. Amennyiben a Megrendelő és a Boom Graphic Studio jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha a Boom Graphic Studio és a Megrendelő között létrejött egyedi szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Az ÁSZF megtalálható minden árajánlat mellékleteként és a www.boomgraphic.hu weboldalon. A Megrendelő, az írásos megrendelésével egyidejűleg elismeri, hogy jelen rendelkezéseket megismerte, megértette, azokat elfogadta és kötelezettséget vállal azok betartására.

A Boom Graphic Studio fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására, a módosítás a meglévő szerződésekre nem vonatkozik.

Az árajánlat adás kizárólag írásban történik. A megrendelést és az adott munkával kapcsolatos módosítást, változtatást kizárólag írásban fogadja el a Boom Graphic Studio. 

Jelen ÁSZF hatályos 2018. január 01. napjától visszavonásig illetve módosításig.

Árajánlat kérés, árajánlat adás

Az árajánlat kérése illetve az árajánlat adása előkészíti, egyezteti, véglegesíti a paramétereket, a megbízás költségvonzatait, összegyűjti a megvalósításhoz szükséges anyagokat.

A Megrendelő által az ajánlatkéréshez adott levélnek tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges, valamint az igényelt megvalósítási határidőt, továbbá a Megrendelő megadja a cégnevet, számlázási címet, adószámot, kapcsolattartót, annak elérhetőségét. 

Helyszíni felmérés esetén a Boom Graphic Studio kiszállási díjat számlázhat ki melyet érdemi munka létrejöttének hiányában egyszeri,15.000 ft+áfa   összegben állapít meg minden esetben. 

Hiányos, elégtelen árajánlat bekérés esetén, a Boom Graphic Studio igyekszik rövid időn belül pontosan meghatározni a Megrendelővel együttműködve a megrendelői igényeket, valamint meghatározza, összefoglalja a Boom Graphic Studio rendelkezésére bocsátandó, a munkavégzéshez szükséges anyagok listáját, minőségét.

Boom Graphic Studio kiemelt figyelmet fordít az Ajánlatkérő, Megrendelő által biztosított grafikai elemek formátumára, méretére, szövegek állapotára. Az információk hiányossága miatti késedelemért, vagy lehetetlenülésért a Boom Graphic Studio-t nem terheli felelősség, ilyen esetben a Boom Graphic Studio jogosult indokolt költségei megtérítésére.

A pontos igények (tartalmi, formai, határidő) meghatározása alapján készített ajánlat, a Megrendelő általi írásos (e-mail) elfogadását tekinti a Szolgáltató megrendelésnek. A Megrendelőtől beérkezett anyagok, illetve a Boom Graphic Studio archívumából hivatkozott anyagok felhasználhatóságáról a Boom Graphic Studio minden esetben meggyőződik, minőségi kifogás esetén beszerzi vagy létrehozza a megfelelő állományokat. Amennyiben ennek költségvonzata van, a munka megkezdése előtt haladéktalanul jelzi a Megrendelőnek.

Megrendelő által küldött grafikai anyagokból való nyomtatás

Amennyiben a megrendelő saját maga által készített grafikai anyagot vagy saját forrásból nyomtatásra hozott grafikai anyagból rendel, azért a Boom Graphic Studio semmilyen felelősséget nem vállal. Ideértve a színhelyesség vagy felbontásbeli problémákat. Ebből megrendelésre próbanyomatot állítunk elő amelynek díja az árajánlatban pontosan szerepel. Bármilyen jellegű digitális szerkesztés válik szükségessé a hozott anyag kapcsán, a Boom Graphic Studio írásban tájékoztatja a Megrendelőt és szükség esetén ajánlatot küld részére.

Szerzői jog

Minden munka esetében a végtermékek képezik a megrendelő tulajdonát (kinyomtatott molinó, címke, gépjárműre felragasztott matrica, stb…).  A Boom Graphic Studio által készített kreatív,- mint szellemi termék – minden esetben a Boom Graphic Studio tulajdona marad. Ha a Megrendelő, a Boom Graphic Studio által előállított eredeti forrásanyag tulajdonjogát is meg kívánja szerezni, ennek díja kiszámlázásra kerül, ami a mindenkori megrendeléshez kapcsolódó, grafikai munkadíjának 7 szerese.

A Boom Graphic Studio a megrendelt kreatívokat saját célra felhasználhatja (pl.: facebook post, weboldalra kihelyezés…) 

A Boom Graphic Studio jogosult az általa legyártott termékekre a megrendelő külön engedélye nélkül saját nevét, logóját, webcímét elhelyezni. Amennyiben a Megrendelő ezt nem engedélyezi azt írásban jelzi a Boom Graphic Studio felé.

Határidők

Az árajánlat írásos megrendelése esetén a Megrendelő és a Boom Graphic Studio egyezteti a határidőket. Esetleges nyomdai előkészítés vagy kreatív első leadásának időpontját. A végtermék legyártásának időpontját -amennyiben kreatív is készül a munkához- befolyásolja a korrektúrák száma. A Boom Graphic Studio a munka mértékétől függően előleget kérhet melynek összege a munkához kapcsolódó nyersanyagok illetve munkadíjaktól függ.

Korrektúra

A Boom Graphic Studio a megrendelt munkákról -amelyet grafikailag tervezni kell- minden esetben korrektúrát küld a Megrendelőnek. A Megrendelő vállalja, hogy 24 órán belül válaszol a kapott korrektúrára. A Boom Graphic Studio a levélváltások számát 4 levélváltásban maximalizálja, azaz 4 A Boom Graphic Studio, 4 a Megrendelő részéről. Amennyiben a Megrendelő 4 levélváltásból nem tudja lezárni a megrendelt kreatívját, megjelenik 48 órán belül a Boom Graphic Studio telephelyén és személyes konzultáció keretében ezt megteszi. Amennyiben a korrektúrafordulók és a személyes megjelenés a megrendelő által kitolódnak, nem tartja a 24, 48 órákat, úgy a Boom Graphic Studio állásídőt számlázhat ki, melynek összege 15.000,-Ft/nap.

Elállás jog

A Megrendelő az írásos megrendelés után részben vagy egyáltalán nem állhat el a megrendeléstől. Amennyiben a Megrendelő el akar állni a megrendeléstől azt írásban jelzi a Boom Graphic Studio felé. A Boom Graphic Studio dönti el, milyen arányban köteles megfizetni a Megrendelő a megrendelt, folyamatban lévő munkát. Bizonyos esetben a Megrendelő a Boom Graphic Studio által kiküldött árajánlatban szereplő összeg 100%-át köteles megfizetni.

Számlázás, fizetési feltételek

A Boom Graphic Studio alapesetben az árú vagy a megrendelt szolgáltatás átadásakor állítja ki a készpénzes számlát, melyet a Megrendelő a számla átvételekor megfizet. Bizonyos esetekben a Boom Graphic Studio átutalásos számlát állít ki, melyet a Megrendelő az áru vagy szoláltatás átvételétől számított 3 napon belül kiegyenlít. Eltérő esetekben az átutalás időtartama változhat, ezt írásban egyezteti a Boom Graphic Studio és a Megrendelő.

 Garancia

Gépjárműre telepített matrica esetén a Boom Graphic Studio az átadás után 4 héttel visszarendeli a telephelyére az autót ellenőrzésre, ilyenkor az esetleges problémák még javíthatóak. A Boom Graphic Studio szakembere átvizsgálja az autót és ha telepítésből adódó hibát észlel, azt korrigálja. Külső behatások, karcolódások, tépések nem tartoznak a garancia körébe. Amennyiben a Megrendelő nem jelenik meg a megbeszélt időponton a gépjárművel, abban az esetben a garanciát a későbbiekben nem érvényesítheti.

Molinók és egyéb kültéri nyomatokra 1 év garancia van ami érinti a fakulást, normál időjárási körülmények között. Szakadásból, rongálásból adódó károk nem tartoznak a garancia körébe.

A Boom Graphic Studio nem vállal semmilyen garanciát a Megrendelő vagy a Megrendelő által harmadik személy által telepített matricákra.

Minden garanciális problémáról jegyzőkönyv készül.

Egyéb rendelkezések

A felek az esetleges vitákat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, a felek a jogvita eldöntésére kikötik a Váci Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.